L’avventuriera di San Francisco

L'avventuriera di San Francisco